Foto galerija

Best CPR team 2019, 5. april 2019, foto: Lovro Vakselj & Simon Krnc

Specialna znanja za SMS v ZVO, 28. maj 2018

Best CPR team 2018, 6. april 2018

Usposabljanje za specializante družinske medicine - Prehospitalna NMP, 15. marec 2018

Otvoritev SIM mobil, november 2018, foto: Nik Rovan

Teden kakovosti, maj 2018

Obisk predstavnikov Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, 22. marec 2018

Podpis hrvaško-slovenskega Krovnega sporazuma o medsebojnem sodelovanju, 7. marec 2018

SESAM, Bilbao, junij 2018

Obisk delegacije mednarodnega programa HOPE, 10. maj 2018

Obisk predstavnika Lifecast-a, Roba Clarka v SIM centru, Ljubljana, 22. marec 2018

Modul NMP - 1. del, Ljubljana, februar 2018


SIMULACIJSKI CENTERusposabljanja za profesionalno in laično javnost


  • SIM center
  • Metelkova ulica 9
  • Mislejeva ulica 3
  • 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki