Foto galerija

Sodelovanje SIM centra s Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto, študentje v vlogi pacientov na triaži, 10. april 2015

Obisk Kazakhstanske delegacije v SIM centru, 17. december 2014

Mediji v SIM centru, 12. september 2014

Modul iz NMP za specializante družinske medicine, 12. junij 2014

Testiranje najboljših simulatorjev v zdravstvu, SIM center ZDL, april 2015

Obisk predstavnikov Združenih narodov v SIM centru, 18. november 2014

Osnovno poslanstvo SIM centra: "Vseživljenjsko učenje"

Izobraževanje kliničnih mentorjev srednjih zdravstvenih šol , 9. junij 2014

Začetek izobraževanja dežurnih pediatričnih timov (RDEČI ALARM), 23. januar 2015

Pridobivanje znanj iz simulacij v MEDSIMLINZ, 19. september 2014

Nujna stanja v medicini dela prometa in športa, 12. september 2014

Strokovna direktorica ZD Ljubljana doc. dr. Tonka Poplas Susič, dr. med., spec. - evropska zdravnica leta 2014 zagovarja sodobne oblike učenja in raziskovanja s simulacijami, maj 2014


SIMULACIJSKI CENTERusposabljanja za profesionalno in laično javnost


  • SIM center
  • Metelkova ulica 9
  • Mislejeva ulica 3
  • 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki