Foto galerija

25. jubilejna konferenca "Kakovost in odličnost v digitalni družbi", Portorož, 10.-11. november 2016

Modul NMP za specializante družinske medicine, 27. oktober 2016

Predstavniki MOL - Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo - na predstavitvi v SIM centru, Ljubljana, september 2016

Obisk predstavnikov iz Bruslja in Mestne občine Ljubljana, Ljubljana, september 2016

Pilotni projekt večdnevnega spremljanja EKG v ZD Ljubljana v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan, 9. november 2016

SIM center na zaključnem dogodku Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma v Sloveniji v obdobju 2009-2014 v Cankarjevem domu, Ljubljana, oktober 2016

Predstavitev SIM centra v Cankarjevem domu na Festivalu za tretje življensko obdobje (F3ŽO), Ljubljana, september 2016

Predstavitev rezultatov SIM centra v Rigi, Latvija, september 2016

Prva ekipa patronažnih medicinskih sester ZDL v SIM centru, Ljubljana, 7. november 2016

SIM center na vaji "Skupaj močnejši 2016" s scenarijem Oskrba vitalno ogroženega otroka, Slovenj Gradec, oktober 2016

Usposabljanje zobozdravnic in zobozdravstvenih asistentk ZDL, Ljubljana, september 2016

Testiranje novega simulatorja za pediatrične simulacije, Ljubljana, avgust 2016


SIMULACIJSKI CENTERusposabljanja za profesionalno in laično javnost


  • SIM center
  • Metelkova ulica 9
  • 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki