Foto galerija

Obnovitveni tečaj triažnih medicinskih sester iz Urgence ZDL (2. skupina), Ljubljana, avgust 2016

Nova promocijska mapa SIM centra, julij 2016

Triaža v pediatriji je pomembna za varno obravnavo otroka, Ljubljana, junij 2016

Ekskurzija študentov Fakultete za zdravstvo Jesenice v SIM centru, Ljubljana, junij 2016

Obnovitveni tečaj triažnih medicinskih sester iz Urgence ZDL, Ljubljana, avgust 2016

Obisk kolegov iz Hrvaške v SIM centru, Ljubljana, junij 2016

Prva zobozdravstvena ekipa na usposabljanju iz vsebin reanimacije v SIM centru, Ljubljana, junij 2016

Festival zdravja, Ljubljana, junij 2016

Obisk predstavnikov MOL in investitorja gradnje novega SIM centra, Ljubljana, avgust 2016

Zadnja pediatrična skupina pred poletjem na usposabljanju "Rdeči alarm - pediatrija", Ljubljana, junij 2016

Obnavljanje algoritma reanimacije, Ljubljana, junij 2016

Triaža v osnovnem zdravstvu / pediatrija v SIM centru, junij 2016


SIMULACIJSKI CENTERusposabljanja za profesionalno in laično javnost


  • SIM center
  • Metelkova ulica 9
  • 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki