Foto galerija

Modul iz NMP za specializante družinske medicine, 10. september 2015

Obisk Črnogorske delegacje, 15. maj 2015

Obisk Turške delegacije v SIM centru, 6. maj 2015

Oskrba vitalno ogroženega otroka, april 2015

Testiranje UZ simulatorja, maj 2015

Obisk Kazakhstanske delegacije v SIM centru, 12. maj 2015

Nacionalna TV v SIM centru, snemanje vsebin TPO, april 2015

Oskrba vitalno ogroženega pacienta s simulacijami, strokovno srečanje 10. april 2015, 108 udeležencev

Obisk predstavnikov iz Velike Britanije, Finske in Danske v SIM centru v okviru projekta HOPE, 21.maj 2015

Sodobni koncepti v zdravstveni negi, 7. maj 2015

Obravnava in napotitev bolnika na zdravljenje proti njegovi volji, strokovno srečanje, 17.4.2015

Sodelovanje SIM centra s Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto, študentje v vlogi pacientov na triaži, 10. april 2015


SIMULACIJSKI CENTERusposabljanja za profesionalno in laično javnost


  • SIM center
  • Metelkova ulica 9
  • Mislejeva ulica 3
  • 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki