Video galerija

Onkologija na primarnem nivoju - učenje s simulacijami v zdravstvu

Best CPR team 2019

Best CPR team 2018

Best CPR team

WONCA, Bratislava, 26.-29. junij 2019

Promocijski film SIM centra, april 2018

New simulator - newborn baby

Triaža v osnovnem zdravstvu, april 2015

Karlovac, Hrvaška, 21. marec 2019

Reanimacija 3-letnega otroka

Simulation in health - Easy pulse

Porod na terenu, november 2014


SIMULACIJSKI CENTERusposabljanja za profesionalno in laično javnost


  • SIM center
  • Metelkova ulica 9
  • Mislejeva ulica 3
  • 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki