Video galerija

Happy New Year 2016

## in #8 klicne številke za aktivacijo dežurne ekipe za nujna stanja (Rdeči alarm) v ZD Ljubljana, junij 2015

Izobraževanje dežurnih pediatričnih timov (Rdeči alarm), januar 2015

Usposabljanje iz vsebin kritično bolnega otroka (SIM baby)

Učenje temeljnih postopkov oživljanja v SIM centru, avgust 2015

Triaža v osnovnem zdravstvu, april 2015

Novoletno voščilo 2015 SIM center

Mediji v SIM centru, 12. september 2014

Aktivacija dežurne ekipe za nujna stanja (Rdeči alarm) v ZD Ljubljana, junij 2015

Oskrba vitalno ogroženega pacienta s simulacijami, 10. april 2015

Porod na terenu, november 2014

Modul Oskrba rane, prepoznava septičnega šoka, maj 2014


SIMULACIJSKI CENTERusposabljanja za profesionalno in laično javnost


  • SIM center
  • Metelkova ulica 9
  • Mislejeva ulica 3
  • 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki