Inštruktorji in predavatelji

Usposabljanja izvajajo inštruktorji in predavatelji, ki so visoko usposobljeni. Pri svojem delu uporabljajo sodobne metode poučevanja in sodelujejo z vidnimi strokovnjaki s področja izobraževanja s simulacijami v zdravstvu (SESAM).
Inštruktorji imajo mednarodno licenco: ITLS, EPLS, ERC, MTS, MRMI, ali so strokovnjaki na svojem področju.

Kakovost dela v SIM centru je enkrat letno presojana s strani mednarodne akreditacijske hiše: SIQ (ISO standard).

V SIM centru deluje 28 inštruktorjev (13 zdravnikov in 15 medicinskih sester), ki se srečujejo z vitalno ogroženimi pacienti.


SIMULACIJSKI CENTERusposabljanja za profesionalno in laično javnost


  • SIM center
  • Metelkova ulica 9
  • Mislejeva ulica 3
  • 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki