... so povedali

Izjava 1 - Rajko Vajd

Učenje ob timskem delu v simulacijskem centru lahko doprinese veliko h klasičnim načinom izobraževanja v zdravstvu, poveča učinkovitost in kakovost zdravstvene oskrbe in na koncu zmanjša možnost napak pri obravnavi bolnikov.

 

Mag. Rajko Vajd, dr. med., spec.
Predsednik Slovenskega združenja za urgentno medicino

Preberi več

Izjava 2 Maja Grba - Bujević

Zahvaljujoč izredni opremljenosti SIM center prav s simulacijo realnih kliničnih situacij zagotavlja usposabljanje v pogojih, ki na najboljši mogoči način prikazujejo situacije na terenu.

 

Prim. mr. Maja Grba – Bujević, dr. med., spec.
Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

Preberi več

Izjava 9 - Monika Ažman

Pridobivanje novih znanj z metodo simulacije je novejša oblika učenja s pomočjo modelov življenjskih situacij, s katerimi se zaposleni v zdravstvu srečujemo vsakodnevno.

 

Monika Ažman, dipl. m. s.
Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Preberi več

Izjava 8 - Nevenka Kregar Velikonja

Simulacije v zdravstvu so neprecenljiva izkušnja za študente in delavce, saj jih na najboljši možen način pripravijo na kritične situacije v realnem okolju.

 

Doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja, univ. dipl. biol.
Dekanica Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto

Preberi več

Izjava 3 - Darko Čander

Izobraževanje v SIM centru pomeni največji približek realni situaciji. Ob tem se upošteva tako okolje, kjer se srečujemo z nujnimi stanji, kot tudi stanje, v katerem se pacient nahaja.

 

Mag. Darko Čander, dipl. zn.
Predsednik Sekcije reševalcev v zdravstvu

Preberi več

Izjava 4 - Anka Patru

SIM center s svojo dejavnostjo predstavlja najboljšo obliko učenja oz. obnovitev že osvojenega znanja. V varnem okolju, preko konkretnih situacij, omogoča posamezniku, da lahko svoje znanje in izkušnje osveži ali poglobi.

 

Anka Patru, univ. dipl. psih.
Strokovna vodja Centra Ahil

Preberi več

Izjava 5 - Daniela Vogrin

Pridobili smo na samozavesti, zaupanju vase in v kolege. Lažje funkcioniraš, ker veš, da znaš, pa tudi bolje se znajdeš v stresni situaciji.

Daniela Vogrin, TZN
Zdravstveni dom Ljubljana, enota Šiška

Preberi več

Izjava 7 - Nina Glavan Cencič

Zaradi dobre priprave v vašem centru sem reagirala 90 % po algoritmu in sem bila nad svojo reakcijo še sama presenečena.

Nina Glavan Cencič, dr. dent. med.
Zdravstveni dom Ljubljana, enota Vič-Rudnik

Preberi več

Izjava 10 - Vlasta Malavašič

Ker se z vitalno ogroženim pacientom ne srečujemo vsak dan, so izobraževanja v SIM centru nujno potrebna. Prepričana sem, da sem bila pri nudenju prve pomoči bolj samozavestna in suverena prav zaradi praktičnega usposabljanja v SIM centru.

 

Vlasta Malavašič, dipl. m. s.
Zdravstveni dom Ljubljana, enota Center

Preberi več

Izjava 10 - Vesna Bregar

Vsekakor moram poudariti, da je bila vaša ekipa v petek odlična, naši zaposleni, ki so se udeležili tečaja, pa zadovoljni in polni novih znanj. Vaša ekipa je k izvajanju tečaja pristopila izredno zagnano in profesionalno, za kar se jim v imenu Kemofarmacije zahvaljujem. V upanju na sodelovanje v prihodnosti vam želim veliko sonca.

 

Vesna Bregar
Kemofarmacija d.d., kadrovski oddelek

SIMULACIJSKI CENTERusposabljanja za profesionalno in laično javnost


  • SIM center
  • Metelkova ulica 9
  • 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki