... so povedali

Izjava 1 - Rajko Vajd

Učenje ob timskem delu v simulacijskem centru lahko doprinese veliko k klasičnim načinom izobraževanja v zdravstvu, poveča učinkovitost in kakovost zdravstvene oskrbe in na koncu zmanjša možnost napak pri obravnavi bolnikov.

 

Mag. Rajko Vajd, dr. med., spec., Predsednik Slovenskega združenja za urgentno medicino

Preberi več

Izjava 2 Maja Grba - Bujević

Zahvaljujoč izredni opremljenosti SIM center prav s simulacijo realnih kliničnih situacij zagotavlja usposabljanje v pogojih, ki na najboljši mogoči način prikazujejo situacije na terenu.

 

Prim. mr. Maja Grba – Bujević, dr. med., spec. anesteziologije, reanimatologije in intenzivne medicine, Hrvaški zavod za urgentno medicino

Preberi več

Izjava 9 - Monika Ažman

Pridobivanje novih znanj z metodo simulacije je novejša oblika učenja s pomočjo modelov življenjskih situacij, s katerimi se zaposleni v zdravstvu srečujemo vsakodnevno.

 

Monika Ažman, dipl. m. s., predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Preberi več

Izjava 8 - Nevenka Kregar Velikonja

Simulacije v zdravstvu so neprecenljiva izkušnja za študente in delavce, saj jih na najboljši možen način pripravijo na kritične situacije v realnem okolju.

 

Doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja, univ. dipl. biol., Dekanica Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto

Preberi več

Izjava 3 - Darko Čander

Izobraževanje v SIM centru pomeni največji približek realni situaciji. Ob tem se upošteva tako okolje, kjer se srečujemo z nujnimi stanji, kot tudi stanje, v katerem se pacient nahaja.

 

Mag. Darko Čander, dipl. zn., Predsednik Sekcije reševalcev v zdravstvu

Preberi več

Izjava 4 - Anka Patru

SIM center s svojo dejavnostjo predstavlja najboljšo obliko učenja oz. obnovitev že osvojenega znanja. V varnem okolju, preko konkretnih situacij, omogoča posamezniku, da lahko svoje znanje in izkušnje osveži ali poglobi.

 

Anka Patru, univ. dipl. psih., psihologinja, terapevtka, mediatorka, trener mediator

Preberi več

Izjava 6 - Inge Vrbovšek

Skozi različne scenarije spoznamo in povadimo pristope, ki so za situacijo pravilni. Učimo se timskega dela, krepimo delovno samozavest in se kaj novega naučimo.

Inge Vrbovšek, dipl. ms.,
Zdravstveni dom Ljubljana, enota Center

Preberi več

Izjava 5 - Daniela Vogrin

Pridobili smo na samozavesti, zaupanju vase in v kolege. Lažje funkcioniraš, ker veš, da znaš, pa tudi bolje se znajdeš v stresni situaciji.

Daniela Vogrin, TZN,
Zdravstveni dom Ljubljana, enota Šiška

Preberi več

Izjava 7 - Nina Glavan Cencič

Zaradi dobre priprave v vašem centru sem reagirala 90 % po algoritmu in sem bila nad svojo reakcijo še sama presenečena.

Nina Glavan Cencič, dr. dent. med.,
Zdravstveni dom Ljubljana, enota Vič-Rudnik

Preberi več


SIMULACIJSKI CENTERusposabljanja za profesionalno in laično javnost


  • SIM center
  • Metelkova ulica 9
  • Mislejeva ulica 3
  • 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki