Sprehod po SIM

Simulacijski center (SIM center) Zdravstvenega doma Ljubljana (ZDL) je prvi simulacijski center na primarnem nivoju v Sloveniji. Je učni center, ki zagotavlja izvajanje naprednih simulacij v zdravstvu z najsodobnejšo opremo. Cilj usposabljanj je izboljšanje varnosti pacientov, povečanje znanja in usposobljenosti strokovnjakov ter laikov, njihovih kompetenc in učinkovitosti v ravnanju v določenih življenjsko ogrožajočih situacijah.

  • Foto: Aleksandra Pavlin
  • Foto: Aleksandra Pavlin

 

SIM center je 11. februarja 2015 postal član SESAM (Society in Europe for Simulation Applied to Medicine), Evropskega združenja za simulacije.

sesam banner

 

Septembra 2017 je SIM center postal član INACSL (International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning), ki je vodilna mednarodna organizacija na področju simulacij v zdravstveni negi.

inacsl banner

 

Novembra 2019 je SIM center postal član ASPE (Association of Standardized Patient Educators’).

aspe.png

 

Decembra 2020 je SIM center postal član Mobile Healthcare Association.

sesam banner


SIMULACIJSKI CENTERusposabljanja za profesionalno in laično javnost


  • SIM center
  • Metelkova ulica 9
  • 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki