Sprehod po SIM

Simulacijski center (SIM center) Zdravstvenega doma Ljubljana (ZDL) je prvi simulacijski center na primarnem nivoju v Sloveniji. Je učni center, ki zagotavlja izvajanje naprednih simulacij v zdravstvu z najsodobnejšo opremo. Cilj usposabljanj je izboljšanje varnosti pacientov, povečanje znanja in usposobljenosti strokovnjakov ter laikov, njihovih kompetenc in učinkovitosti v ravnanju v določenih življenjsko ogrožajočih situacijah.

SIM center je 11. februarja 2015 postal član SESAM (Society in Europe for Simulation Applied to Medicine), Evropskega združenja za simulacije.

sesam banner

Septembra 2017 je SIM center postal član INACSL (International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning), ki je vodilna mednarodna organizacija na področju simulacij v zdravstveni negi.

inacsl banner

SIMULACIJSKI CENTERusposabljanja za profesionalno in laično javnost


  • SIM center
  • Metelkova ulica 9
  • Mislejeva ulica 3
  • 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki