Raziskovanje

SIM CENTER ves čas vzpostavlja sodelovanje z vidnimi strokovnjaki s področij izobraževanj doma in po svetu (organizacija strokovnih srečanj, skupni projekti raziskovanja, ...). Omenjeni supervizirajo naše izobraževalne module ter jim na tak način povečajo njihovo vrednost in aktualnost. Prav tako z nami sodelujejo na področju raziskovanja pri reševanju klinično pomembnih vprašanj.

Vrhunec našega sodelovanja vidimo v organizaciji strokovnega srečanja "Best CPR team", kjer udeleženci pridobijo / obnovijo ustrezna znanja, nujno potrebna za sprejem in oskrbo vitalno ogroženega pacienta v osnovnem zdravstvu.

Objavljeni posterji

Objavljeni članki

Izobraževalni moduli

Promocijski material

Smernice za oživljanje


SIMULACIJSKI CENTERusposabljanja za profesionalno in laično javnost


  • SIM center
  • Metelkova ulica 9
  • 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki