Založba

V Založbi lahko naročite naslednje:

Barvni trak / pediatrija
 • Barvni trak : za hiter izbor opreme, postopkov in odmerkov zdravil glede na velikost otroka

 • 2. dopolnjena in popravljena izdaja
 • izdajatelj: ZD Ljubljana, SIM Center
 • izid: 2017
 • Cena: 50 EUR + poštnina po veljavnem ceniku pošte Slovenije
Naročilo

Barvni trak : za hiter izbor opreme, postopkov in odmerkov zdravil po velikosti otroka

je orodje za hiter in pravilen izbor primernih odmerkov zdravil in velikost opreme za otroke na osnovi izmerjene dolžine. Poznana otrokova teža je za določanje potrebnih odmerkov zdravil nujno potreben podatek. Med oskrbo vitalno ogroženega otroka poteka ocenjevanje otrokove teže v stresnih okoliščinah, zato je pogosto napačna, kar vodi v napačne odmerke zdravil. Z uporabo barvnega traku ocena teže in računanje posamičnih odmerkov ni več potrebno.

Ko določimo dolžino in barvno območje, lahko varno uporabimo že izračunane odmerke reanimacijskih zdravil, potrebno energijo za defibrilacijo, zdravila za anafilaksijo, zdravila za prekinjanje možganskih krčev, zdravila, ki jih uporabljamo pri težkem dihanju in antidote pri zastrupitvah. V osnovnem delu nam pomaga pri osnovnih kazalcih in ukrepih pri dihanju, frekvenci pulza, položaju glavice med sproščanjem dihalne poti ter načinu zunanje masaže srca, glede na starost otroka.

Barvni trak je odličen pripomoček za vse, ki se pri svojem delu srečujejo z oživljanjem ali nujnem ukrepanju pri otroku.

(Grmek Martinjaš, 2016)

Nujnih stanj v pediatriji ni veliko, zato je za zdravstveni tim reševanje vitalno ogroženega otroka pogosto zelo zastrašujoče. Da bi ta občutek zmanjašali na minimum, so poleg znanja bistveni pripomočki, ki jih uporabljamo pri oskrbi otroka, ki je življenjsko ogrožen.

Med obravnavo kritično bolnega otroka tako ne izgubljamo več časa s preračunavanjem odmerkov zdravil ter izborom ustrezne velikosti pripomočkov. Ta čas raje posvečamo otroku samemu.

(Zafošnik, 2016)

Dopolnjena in popravljena izdaja se od prve razlikuje v naslednjih dodanih vsebinah:
- obstruktivni laringitis - zdravljenje in ukrepi
- prekinjanje krčev - uporaba zdravil po smiselnem zaporedju
- vsa zdravila so preračunana v mililitre, torej v odmerek, ki ga je potrebno aplicirati

Tatjana Grmek Martinjaš
Uroš Zafošnik

Barvni trak / pediatrija
 • Barvni trak / pediatrija

 • za hiter izbor opreme, postopkov in odmerkov zdravil glede na velikost otroka
 • izdajatelj: ZD Ljubljana, SIM Center
 • izid: 2016
 • Cena: 50 EUR + poštnina po veljavnem ceniku pošte Slovenije
NI NA VOLJO

Barvni trak za hiter izbor opreme, postopkov in odmerkov zdravil po velikosti otroka

je orodje za hiter in pravilen izbor primernih odmerkov zdravil in velikost opreme za otroke na osnovi izmerjene dolžine. Poznana otrokova teža je za določanje potrebnih odmerkov zdravil nujno potreben podatek. Med oskrbo vitalno ogroženega otroka poteka ocenjevanje otrokove teže v stresnih okoliščinah, zato je pogosto napačna, kar vodi v napačne odmerke zdravil. Z uporabo barvnega traku ocena teže in računanje posamičnih odmerkov ni več potrebno.

Ko določimo dolžino in barvno območje, lahko varno uporabimo že izračunane odmerke reanimacijskih zdravil, potrebno energijo za defibrilacijo, zdravila za anafilaksijo, zdravila za prekinjanje možganskih krčev, zdravila, ki jih uporabljamo pri težkem dihanju in antidote pri zastrupitvah. V osnovnem delu nam pomaga pri osnovnih kazalcih in ukrepih pri dihanju, frekvenci pulza, položaju glavice med sproščanjem dihalne poti ter načinu zunanje masaže srca, glede na starost otroka.

Barvni trak je odličen pripomoček za vse, ki se pri svojem delu srečujejo z oživljanjem ali nujnem ukrepanju pri otroku.

(Grmek Martinjaš, 2016)

Nujnih stanj v pediatriji ni veliko, zato je za zdravstveni tim reševanje vitalno ogroženega otroka pogosto zelo zastrašujoče. Da bi ta občutek zmanjašali na minimum, so poleg znanja bistveni pripomočki, ki jih uporabljamo pri oskrbi otroka, ki je življenjsko ogrožen.

Med obravnavo kritično bolnega otroka tako ne izgubljamo več časa s preračunavanjem odmerkov zdravil ter izborom ustrezne velikosti pripomočkov. Ta čas raje posvečamo otroku samemu.

(Zafošnik, 2016)

Tatjana Grmek Martinjaš
Uroš Zafošnik

Oskrba ogrozenega sim naslovnica
 • Oskrba vitalno ogroženega pacienta s simulacijami

 • zbornik predavanj
 • izdajatelj: ZD Ljubljana–SIM Center
 • izid: 2015
 • STRANI: 123
 • ISBN: 978-961-6613-11-8
 • Cena: 30 EUR + poštnina po veljavnem ceniku pošte Slovenije
NI NA VOLJO

V zborniku boste našli odgovore, ki jih potrebujete pri oskrbi vitalno ogroženega pacienta.

Iz predgovora:
Kontinuirano izobraževanje zdravstvenega tima je tisto, kar zagotavlja suveren zdravstveni tim, ki bo uspešen pri svojem delu. Eden izmed najbolj sprejemljivih in uspešnih načinov učenja v svetu v današnjem času je učenje s pomočjo simulacij. Medicinska sestra/zdravnik, ki v določenem časovnem obdobju nista »doživela« intervencije »oskrbe vitalno ogroženega pacienta«, to lahko obnovita v simulacijskem centru, ki zelo spominja na realno klinično okolje. Gre za izobraževanje s ciljem izboljšanja varnosti pacientov in zadovoljstva z večjo učinkovitostjo. Brez te izkušnje lahko zdravstveni tim zahtevne intervencije doživlja kot zelo zastrašujoče. S simulacijami lahko te občutke zmanjšamo na minimum, hkrati pa povečamo znanje zdravstvenega tima.

Zaradi vse kompleksnejšega dela v zdravstvu je nujno potrebno kontinuirano izobraževanje. Dnevno namreč ugotavljamo, da velikokrat za kakovostno in profesionalno oskrbo uporabnikov pridobljena formalna izobrazba in znanje nista dovolj. Za večino situacij ob stiku z bolnikom se je nujno potrebno predhodno pripraviti, preden se s primerom ponovno soočimo. Na omenjene situacije se lahko uspešno pripravimo s pomočjo SIMULACIJ. Gre za varen, učinkovit in etičen način izobraževanja.

Vizija SIM centra je tako usposobiti kompetenten zdravstveni kader, ki je vsestransko praktično in teoretično usposobljen, in se zna prilagajati različnim situacijam v kliničnem okolju. Poslanstvo SIM centra je izboljšati varnost bolnikov in kliničnih rezultatov z vključitvijo simulacij v procese učenja in usposabljanja.

Končno smo stopili tudi na področje simulacijskega učenja

(Grmec, 2008)

Mateja Škufca Sterle
Uroš Zafošnik

Naročilo gradiva

Napaka
Napaka
Napaka
Invalid Input
Polje je obvezno

Polje je obvezno
Napaka
Napaka
Elektronski naslov ni veljaven.
Napaka
Napaka
Polje je obvezno
Polje je obvezno
Polje je obvezno
Polje je obvezno
Polje je obvezno
Polje je obvezno
Polje je obvezno
Označite da niste robot

SIMULACIJSKI CENTERusposabljanja za profesionalno in laično javnost


 • SIM center
 • Metelkova ulica 9
 • Mislejeva ulica 3
 • 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki