• Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Zaščita avtorskih pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu https://sim.zd-lj.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je informativne narave.

Omejena odgovornost

ZDL ne odgovarja za uporabo spletnih strani https://sim.zd-lj.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. ZDL se bo trudil za pravilnost informacij. ZDL lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu https://sim.zd-lj.si izključno za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Varovanje podatkov

ZDL bo z vsemi podatki zbranimi na straneh https://sim.zd-lj.si razpolagal v skladu z veljavno zakonodajo.


SIMULACIJSKI CENTERusposabljanja za profesionalno in laično javnost


  • SIM center
  • Metelkova ulica 9
  • 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki