• Usposabljanje

Usposabljanje

Komu so namenjena usposabljanja v SIM centru?

Usposabljanja v SIM centru so namenjena vsem zainteresiranim, tako profesionalnemu kadru v zdravstvu (timi urgence, reševalci, timi splošne medicine, zobozdravstveni timi, patronažne medicinske sestre, medicinske sestre iz domskega varstva, farmacevti, študenti medicine in zdravstvene nege, dijaki zdravstvene nege itd.) kot laični javnosti (gasilci, pripadniki civilne zaščite, strokovni delavci v vrtcih in šolah, policisti, mestni redarji, zaposleni v drugih delovnih organizacijah ter ostala laična populacija).

Uspešno učenje s simulacijami v zdravstvu

Učenje v simulacijskem centru poteka v okolju, ki ponazarja realno klinično okolje. Udeleženci se na začetku usposabljanja najprej seznanijo s teorijo, po izvedeni simulaciji, ki se snema za namen usposabljanja, pa sledi pregled posnetka. Tako lahko učenci preverijo svoje ukrepanje ter se učijo iz lastnih napak ali odličnih rešitev, kar imenujemo »debriefing«. Na ta način med doseganjem »vau« efekta: »Res nekaj znam!« pridobijo uporabno znanje.


SIMULACIJSKI CENTERusposabljanja za profesionalno in laično javnost


  • SIM center
  • Metelkova ulica 9
  • 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki