Prijava na usposabljanje v SIM center - Oskrba vitalno ogroženega otroka 1 (skupine)

Polje je obvezno
To polje je obvezno
PODATKI O PLAČNIKU
Polje Naziv ustanove je obvezno.
Polje Enota / Oddelek je obvezno.
Polje Naslov, poštna številka, kraj je obvezno.

Polje Zavezanec za DDV je obvezno
Polje ID številka za DDV je obvezno
Polje je obvezno.
Polje Telefon kontaktne osebe je obvezno.
Polje Elektronski naslov kontaktne osebe je obvezno.

Polje Ustanova je zavezanec za DDV je obvezno
Polje DŠ / ID številka za DDV je obvezno
Polje je obvezno
Polje je obvezno
Prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno soglašam, da skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) SIM center ZD Ljubljana osebne podatke iz zgornje prijave zbira in obdeluje (označi namen):
(podrobnosti)
(podrobnosti)
Podatek je obvezen
Označite polje!

SIMULACIJSKI CENTERusposabljanja za profesionalno in laično javnost


  • SIM center
  • Metelkova ulica 9
  • 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki