Profesionalci


Obnovitvena usposabljanja za kader ZN za delo v zunajbolnišnični službi NMP

Obnovitvena usposabljanja za kader ZN za delo v zunajbolnišnični službi NMP

Vključene vsebine:

  • Osnovni in začetni postopki oživljanja odraslih
  • Osnovni in začetni postopki oživljanja otrok
  • Oskrba poškodovancev
Izobraževanje in usposabljanje s simulacijami v zdravstvu - za inštruktorje

Izobraževanje in usposabljanje s simulacijami v zdravstvu - za inštruktorje

Nujna stanja v družinski medicini – priprava na delo za spec. družinske medicine

Nujna stanja v družinski medicini – priprava na delo za spec. družinske medicine

AMI, CVI, anafilaksija, septični šok ter ostala najpogostejša nujna stanja v ambulanti družinskega zdravnika.

Obvladovanje stresa pri zaposlenih v zdravstvu

Obvladovanje stresa pri zaposlenih v zdravstvu

Tehnike za obvladovanje stresa, identifikacije stresorjev na delovnem mestu.

Oskrba poškodovanca

Oskrba poškodovanca

Pristop k poškodovancu, pregled poškodovanca, obračanje poškodovanca, zaustavljanje krvavitev, sprostitev dihalne poti pri poškodovancu, nadzor notranjih krvavitev.

Oskrba rane, prepoznava septičnega šoka

Oskrba rane, prepoznava septičnega šoka

Prepoznava septičnega šoka, sistematični pristop k vitalno ogroženemu pacientu, rokovanje z dihalnim balonom, sprostitev dihalne poti, timsko delo, oskrba kronične rane.

Oskrba vitalno ogroženega otroka 1

Oskrba vitalno ogroženega otroka 1

Pristop k vitalno ogroženemu otroku (anafilaksija, krči, dispneja, laringitis), reanimacija, sprostitev dihalne poti, umetna ventilacija, odstranjevanje tujka iz dihalnih poti, aplikacija kisika, i-gel, nastavitev infuzije, intraosalna pot, timsko delo med reanimacijo.

Oskrba vitalno ogroženega otroka 2

Oskrba vitalno ogroženega otroka 2

Pristop k vitalno ogroženemu otroku ob uporabi »barvnega traku« (anafilaksija, septični šok, zastrupitve), reanimacija, sprostitev dihalne poti, umetna ventilacija, aplikacija kisika, i-gel, aspiracija, kateterizacija, nastavitev infuzije, intraosalna pot, timsko delo med reanimacijo.

Oskrba vitalno ogroženega pacienta

Oskrba vitalno ogroženega pacienta

Sistematični pregled vitalno ogroženega pacienta, sprostitev dihalne poti, rokovanje z dihalnim balonom, aspiracija, aplikacija kisika, vzpostavitev intravenske poti, nastavitev infuzije, varna defibrilacija.

Porod 1

Porod 1

Priprava materiala za porod, priprava izvajalca, določitev lege plodu, simulacije poroda, oskrba novorojenčka.

Porod 2

Porod 2

Ukrepanje ob komplikacijah pri porodu, reanimacija nosečnice, reanimacija novorojenčka, timsko delo pri izvajanju poroda z zapletom.

Pristop k agresivnemu in vitalno ogroženemu pacientu

Pristop k agresivnemu in vitalno ogroženemu pacientu

Fizično oviranje pacienta, sistematični pristop k vitalno ogroženemu agresivnemu pacientu, pristop k pacientu s psihozo, razpoloženjskimi motnjami, delirijem, demenco, ...

Reanimacija

Reanimacija

Nove smernice reanimacije, sprostitev dihalne poti, rokovanje z dihalnim balonom, asistenca pri endotrahealni intubaciji, zunanja masaža srca, varna defibrilacija, zdravila pri reanimaciji, timsko delo pri reanimaciji.

Sodobni pristop v zdravstveni negi - učenje s simulacijami v zdravstvu

Sodobni pristop v zdravstveni negi - učenje s simulacijami v zdravstvu

Standardni pristop k pacientu, priprava izobraževanja s simulacijami v zdravstvu, sprostitev dihalne poti, vstavitev ustno žrelnega tubusa, rokovanje z dihalnim balonom, aspiracija, ocena dihanja, aplikacija kisika, vzpostavitev intravenske poti, nastavitev infuzije, varna defibrilacija, ABCDE pregled vitalno ogroženega bolnika.

Sprejem in triaža bolnika v osnovnem zdravstvu

Sprejem in triaža bolnika v osnovnem zdravstvu

Izvajanje postopka triaže, dokumentacija med triažo, izbira ustreznega triažnega algoritma, ocenjevanje bolečine, ocenjevanje zavesti, retriaža, triaža po telefonu.

TPO in AED ter dodatni postopki oživljanja - obvezne vsebine za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi

TPO in AED ter dodatni postopki oživljanja - obvezne vsebine za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi

Sprostitev dihalne poti, vstavitev ustno žrelnega tubusa, rokovanje z dihalnim balonom, ocena dihanja, aplikacija kisika, vzpostavitev intravenske poti, nastavitev infuzije, varna defibrilacija, ABCDE pregled vitalno ogroženega bolnika, sodelovanje s timom med reanimacijo.

TPO in AED za time v zobozdravstvu

TPO in AED za time v zobozdravstvu

Nujna stanja v zobozdravstvu, nove smernice reanimacije, sprostitev dihalne poti, rokovanje z dihalnim balonom, asisenca pri endotrahealni intubaciji, zunanja masaža srca, varna defibrilacija, zdravila pri reanimaciji, timsko delo pri reanimaciji.

"Program je v pripravi. Hvala za razumevanje."


SIMULACIJSKI CENTERusposabljanja za profesionalno in laično javnost


  • SIM center
  • Metelkova ulica 9
  • Mislejeva ulica 3
  • 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki