Profesionalci

Obnovitvena usposabljanja za kader ZN za delo v zunajbolnišnični službi NMP

Obnovitvena usposabljanja za kader ZN za delo v zunajbolnišnični službi NMP

Vključene vsebine:

  • Osnovni in začetni postopki oživljanja odraslih
  • Osnovni in začetni postopki oživljanja otrok
  • Oskrba poškodovancev
Bolnik s paliativno oskrbo na primarnem nivoju 1 - učenje s simulacijami v zdravstvu

Bolnik s paliativno oskrbo na primarnem nivoju 1 - učenje s simulacijami v zdravstvu

Pristop k bolniku s PO in njegovi družini, primerna komunikacija z bolnikom in njegovimi svojci, ocena stanja bolnika, simptomatika bolnika in lajšanje simptomov, uporaba elastomerske črpalke za podkožno dajanje zdravil, sc terapija, oskrba onkološke kronične rane.

Bolnik s paliativno oskrbo na primarnem nivoju 2 - učenje s simulacijami v zdravstvu

Bolnik s paliativno oskrbo na primarnem nivoju 2 - učenje s simulacijami v zdravstvu

Pristop k bolniku s PO in njegovi družini v terminalni fazi, primerna komunikacija z bolnikom in njegovimi svojci, ocena stanja bolnika, simptomatika bolnika in lajšanje simptomov v terminalni fazi, rokovanje z trajnim drenažnim plevralnim katetrom , aplikacija protibolečinske terapije, sc terapija.

Kakovost in varnost -  delavnice, s katerimi boste pridobili znanje za uporabno kakovost

Kakovost in varnost - delavnice, s katerimi boste pridobili znanje za uporabno kakovost

Standardi kakovosti, kazalniki kakovosti, tveganja, varno ravnanje z medicinsko opremo, obvladovanje okužb v zdravstvu, planiranje izobraževanj v ZN, ROLP.

Onkološki bolnik na primarnem nivoju - učenje s simulacijami v zdravstvu

Onkološki bolnik na primarnem nivoju - učenje s simulacijami v zdravstvu

Vrste zdravljenja onkološkega bolnika, prepoznavanje najpogostejših zapletov posameznega onkološkega zdravljenja, ukrepi pri lajšanju težav, postopek vstavitve atravmatske igle v vensko valvulo (VAP), preverjanje refluksa, prebrizgavanje VAP-a, odvzem krvi in aplikacija i.v. terapije preko VAP-a, odstranjevanje atravmatske igle, prepoznava zapletov VAP-a, PICC kateter (periferno vstavljen centralni venski kateter), preveza PICC katetra, prepoznava zapletov, odvzem krvi in aplikacija i.v. terapije preko PICC katetra.

Oskrba poškodovanca

Oskrba poškodovanca

Pristop k poškodovancu, pregled poškodovanca, obračanje poškodovanca, zaustavljanje krvavitev, sprostitev dihalne poti pri poškodovancu, nadzor notranjih krvavitev.

Oskrba kronične rane, prepoznava septičnega šoka

Oskrba kronične rane, prepoznava septičnega šoka

Prepoznava septičnega šoka, sistematični pristop k vitalno ogroženemu pacientu,razumevanje procesa celjenja rane, oskrba akutne rane, oskrba kronične rane (razjede zaradi pritiska, golenje razjede, diabetično stopalo, tumorska rana), uporaba ustrezne obloge, dokumentiranje.

Oskrba vitalno ogroženega otroka 1

Oskrba vitalno ogroženega otroka 1

Pristop k vitalno ogroženemu otroku (anafilaksija, krči, dispneja, laringitis), reanimacija, sprostitev dihalne poti, umetna ventilacija, odstranjevanje tujka iz dihalnih poti, aplikacija kisika, i-gel, nastavitev infuzije, intraosalna pot, timsko delo med reanimacijo.

Oskrba vitalno ogroženega otroka 2

Oskrba vitalno ogroženega otroka 2

Pristop k vitalno ogroženemu otroku ob uporabi »barvnega traku« (anafilaksija, septični šok, zastrupitve), reanimacija, sprostitev dihalne poti, umetna ventilacija, aplikacija kisika, i-gel, aspiracija, kateterizacija, nastavitev infuzije, intraosalna pot, timsko delo med reanimacijo.

Oskrba vitalno ogroženega pacienta

Oskrba vitalno ogroženega pacienta

Sistematični pregled vitalno ogroženega pacienta, sprostitev dihalne poti, rokovanje z dihalnim balonom, aspiracija, aplikacija kisika, vzpostavitev intravenske poti, nastavitev infuzije, varna defibrilacija.

Oskrba vitalno ogroženega pacienta s simuliranim pacientom

Oskrba vitalno ogroženega pacienta s simuliranim pacientom

ABCDE pregled vitalno ogroženega bolnika, sprostitev dihalne poti, vstavitev ustno žrelnega tubusa, ETI, rokovanje z dihalnim balonom, aspiracija, ocena dihanja, aplikacija kisika, vzpostavitev intravenske poti, nastavitev infuzije, aplikacija ustrezne terapije, hitra nevrološka ocena pacienta, …

Porod 1

Porod 1

Priprava materiala za porod, priprava izvajalca, določitev lege plodu, simulacije poroda, oskrba novorojenčka.

Porod 2

Porod 2

Ukrepanje ob komplikacijah pri porodu, reanimacija nosečnice, reanimacija novorojenčka, timsko delo pri izvajanju poroda z zapletom.

Reanimacija

Reanimacija

Nove smernice reanimacije, sprostitev dihalne poti, rokovanje z dihalnim balonom, asistenca pri endotrahealni intubaciji, zunanja masaža srca, varna defibrilacija, zdravila pri reanimaciji, timsko delo pri reanimaciji.

Sprejem in triaža bolnika v osnovnem zdravstvu

Sprejem in triaža bolnika v osnovnem zdravstvu

Izvajanje postopka triaže, dokumentacija med triažo, izbira ustreznega triažnega algoritma, ocenjevanje bolečine, ocenjevanje zavesti, retriaža, triaža po telefonu.

TPO in AED ter dodatni postopki oživljanja - obvezne vsebine za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi

TPO in AED ter dodatni postopki oživljanja - obvezne vsebine za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi

Sprostitev dihalne poti, vstavitev ustno žrelnega tubusa, rokovanje z dihalnim balonom, ocena dihanja, aplikacija kisika, vzpostavitev intravenske poti, nastavitev infuzije, varna defibrilacija, ABCDE pregled vitalno ogroženega bolnika, sodelovanje s timom med reanimacijo.

TPO in AED za time v zobozdravstvu

TPO in AED za time v zobozdravstvu

Nujna stanja v zobozdravstvu, nove smernice reanimacije, sprostitev dihalne poti, rokovanje z dihalnim balonom, asisenca pri endotrahealni intubaciji, zunanja masaža srca, varna defibrilacija, zdravila pri reanimaciji, timsko delo pri reanimaciji.

TPO in AED za zaposlene na rentgenu - obvezne vsebine

TPO in AED za zaposlene na rentgenu - obvezne vsebine

Temeljni postopki oživljanja, varna defibrilacija, umetna ventilacija, pristop k vitalno ogroženemu pacientu na rentgenu, reanimacija.

TPO in AED za zaposlene v dejavnosti laboratorijske medicine

TPO in AED za zaposlene v dejavnosti laboratorijske medicine

Temeljni postopki oživljanja, varna defibrilacija, umetna ventilacija, pristop k vitalno ogroženemu pacientu v laboratoriju.

TPO in AED za zaposlene v fizioterapiji

TPO in AED za zaposlene v fizioterapiji

Pristop k vitalno ogroženemu pacientu v fizioterapiji, temeljni postopki oživljanja, varna defibrilacija, umetna ventilacija.

Oskrba poškodovanca 2

Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika

Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika

Strokovno usposabljanje iz obvesznih vsebin za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi s področja zakonodaje in etike

"Program je v pripravi. Hvala za razumevanje."


SIMULACIJSKI CENTERusposabljanja za profesionalno in laično javnost


  • SIM center
  • Metelkova ulica 9
  • 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki