Profesionalci

Obnovitvena usposabljanja za kader ZN za delo v zunajbolnišnični službi NMP

Obnovitvena usposabljanja za kader ZN za delo v zunajbolnišnični službi NMP

Vključene vsebine:

 • Osnovni in začetni postopki oživljanja odraslih
 • Osnovni in začetni postopki oživljanja otrok
 • Oskrba poškodovancev
Kakovost in varnost - delavnice, s katerimi boste pridobili znanje za uporabno kakovost

Kakovost in varnost - delavnice, s katerimi boste pridobili znanje za uporabno kakovost

Standardi kakovosti, kazalniki kakovosti, tveganja, varno ravnanje z medicinsko opremo, obvladovanje okužb v zdravstvu, planiranje izobraževanj v ZN, ROLP.

Nujna stanja v družinski medicini – priprava na delo za spec. družinske medicine

Nujna stanja v družinski medicini – priprava na delo za spec. družinske medicine

AMI, CVI, anafilaksija, septični šok ter ostala najpogostejša nujna stanja v ambulanti družinskega zdravnika.

Obvladovanje stresa pri zaposlenih v zdravstvu

Obvladovanje stresa pri zaposlenih v zdravstvu

Tehnike za obvladovanje stresa, identifikacije stresorjev na delovnem mestu.

Onkološki bolnik na primarnem nivoju - učenje s simulacijami v zdravstvu

Onkološki bolnik na primarnem nivoju - učenje s simulacijami v zdravstvu

Vrste zdravljenja onkološkega bolnika, prepoznavanje najpogostejših zapletov posameznega onkološkega zdravljenja, ukrepi pri lajšanju težav, postopek vstavitve atravmatske igle v vensko valvulo (VAP), preverjanje refluksa, prebrizgavanje VAP-a, odvzem krvi in aplikacija i.v. terapije preko VAP-a, odstranjevanje atravmatske igle, prepoznava zapletov VAP-a, PICC kateter (periferno vstavljen centralni venski kateter), preveza PICC katetra, prepoznava zapletov, odvzem krvi in aplikacija i.v. terapije preko PICC katetra.

Oskrba kroničnih ran

Oskrba kroničnih ran

Kompetence:

 • razumevanje procesa celjenja rane
 • oskrba akutne rane
 • oskrba kronične rane (razjede zaradi pritiska, golenje razjede, diabetično stopalo, tumorska rana)
 • uporaba ustrezne obloge
 • dokumentiranje
Oskrba poškodovanca

Oskrba poškodovanca

Pristop k poškodovancu, pregled poškodovanca, obračanje poškodovanca, zaustavljanje krvavitev, sprostitev dihalne poti pri poškodovancu, nadzor notranjih krvavitev.

Oskrba rane, prepoznava septičnega šoka

Oskrba rane, prepoznava septičnega šoka

Prepoznava septičnega šoka, sistematični pristop k vitalno ogroženemu pacientu, rokovanje z dihalnim balonom, sprostitev dihalne poti, timsko delo, oskrba kronične rane.

Oskrba vitalno ogroženega otroka 1

Oskrba vitalno ogroženega otroka 1

Pristop k vitalno ogroženemu otroku (anafilaksija, krči, dispneja, laringitis), reanimacija, sprostitev dihalne poti, umetna ventilacija, odstranjevanje tujka iz dihalnih poti, aplikacija kisika, i-gel, nastavitev infuzije, intraosalna pot, timsko delo med reanimacijo.

Oskrba vitalno ogroženega otroka 2

Oskrba vitalno ogroženega otroka 2

Pristop k vitalno ogroženemu otroku ob uporabi »barvnega traku« (anafilaksija, septični šok, zastrupitve), reanimacija, sprostitev dihalne poti, umetna ventilacija, aplikacija kisika, i-gel, aspiracija, kateterizacija, nastavitev infuzije, intraosalna pot, timsko delo med reanimacijo.

Oskrba vitalno ogroženega pacienta

Oskrba vitalno ogroženega pacienta

Sistematični pregled vitalno ogroženega pacienta, sprostitev dihalne poti, rokovanje z dihalnim balonom, aspiracija, aplikacija kisika, vzpostavitev intravenske poti, nastavitev infuzije, varna defibrilacija.

Oskrba vitalno ogroženega pacienta s simuliranim pacientom

Oskrba vitalno ogroženega pacienta s simuliranim pacientom

ABCDE pregled vitalno ogroženega bolnika, sprostitev dihalne poti, vstavitev ustno žrelnega tubusa, ETI, rokovanje z dihalnim balonom, aspiracija, ocena dihanja, aplikacija kisika, vzpostavitev intravenske poti, nastavitev infuzije, aplikacija ustrezne terapije, hitra nevrološka ocena pacienta, …

Bolnik s paliativno oskrbo na primarnem nivoju - učenje s simulacijami v zdravstvu

Bolnik s paliativno oskrbo na primarnem nivoju - učenje s simulacijami v zdravstvu

Pristop k paliativnemu bolniku in njegovi družini, prepoznavanje faz terminalne bolezni, simptomatika paliativnega pacienta in lajšanje simptomov, uporaba elastomerske črpalke za podkožno dajanje zdravil, sc terapija, vstavitev nazogastrične sonde, vstavitev urinskega katetra, oskrba onkološke kronične rane.

Porod 1

Porod 1

Priprava materiala za porod, priprava izvajalca, določitev lege plodu, simulacije poroda, oskrba novorojenčka.

Porod 2

Porod 2

Ukrepanje ob komplikacijah pri porodu, reanimacija nosečnice, reanimacija novorojenčka, timsko delo pri izvajanju poroda z zapletom.

Pristop k agresivnemu in vitalno ogroženemu pacientu

Pristop k agresivnemu in vitalno ogroženemu pacientu

Fizično oviranje pacienta, sistematični pristop k vitalno ogroženemu agresivnemu pacientu, pristop k pacientu s psihozo, razpoloženjskimi motnjami, delirijem, demenco, ...

Reanimacija

Reanimacija

Nove smernice reanimacije, sprostitev dihalne poti, rokovanje z dihalnim balonom, asistenca pri endotrahealni intubaciji, zunanja masaža srca, varna defibrilacija, zdravila pri reanimaciji, timsko delo pri reanimaciji.

Sodobni pristop v zdravstveni negi - učenje s simulacijami v zdravstvu

Sodobni pristop v zdravstveni negi - učenje s simulacijami v zdravstvu

Standardni pristop k pacientu, priprava izobraževanja s simulacijami v zdravstvu, sprostitev dihalne poti, vstavitev ustno žrelnega tubusa, rokovanje z dihalnim balonom, aspiracija, ocena dihanja, aplikacija kisika, vzpostavitev intravenske poti, nastavitev infuzije, varna defibrilacija, ABCDE pregled vitalno ogroženega bolnika.

Sprejem in triaža bolnika v osnovnem zdravstvu

Sprejem in triaža bolnika v osnovnem zdravstvu

Izvajanje postopka triaže, dokumentacija med triažo, izbira ustreznega triažnega algoritma, ocenjevanje bolečine, ocenjevanje zavesti, retriaža, triaža po telefonu.

TPO in AED ter dodatni postopki oživljanja - obvezne vsebine za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi

TPO in AED ter dodatni postopki oživljanja - obvezne vsebine za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi

Sprostitev dihalne poti, vstavitev ustno žrelnega tubusa, rokovanje z dihalnim balonom, ocena dihanja, aplikacija kisika, vzpostavitev intravenske poti, nastavitev infuzije, varna defibrilacija, ABCDE pregled vitalno ogroženega bolnika, sodelovanje s timom med reanimacijo.

TPO in AED za time v zobozdravstvu

TPO in AED za time v zobozdravstvu

Nujna stanja v zobozdravstvu, nove smernice reanimacije, sprostitev dihalne poti, rokovanje z dihalnim balonom, asisenca pri endotrahealni intubaciji, zunanja masaža srca, varna defibrilacija, zdravila pri reanimaciji, timsko delo pri reanimaciji.

TPO in AED za zaposlene na rentgenu - obvezne vsebine

TPO in AED za zaposlene na rentgenu - obvezne vsebine

Temeljni postopki oživljanja, varna defibrilacija, umetna ventilacija, pristop k vitalno ogroženemu pacientu na rentgenu, reanimacija.

TPO in AED za zaposlene v dejavnosti laboratorijske medicine

TPO in AED za zaposlene v dejavnosti laboratorijske medicine

Temeljni postopki oživljanja, varna defibrilacija, umetna ventilacija, pristop k vitalno ogroženemu pacientu v laboratoriju.

TPO in AED za zaposlene v fizioterapiji

TPO in AED za zaposlene v fizioterapiji

Pristop k vitalno ogroženemu pacientu v fizioterapiji, temeljni postopki oživljanja, varna defibrilacija, umetna ventilacija.

Imobilizacija

"Program je v pripravi. Hvala za razumevanje."


SIMULACIJSKI CENTERusposabljanja za profesionalno in laično javnost


 • SIM center
 • Metelkova ulica 9
 • 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki