Team building

“Team building” in usposabljanje s simulacijami
 

»Teamwork makes the dream work.«

TWSIM logo

 
»Team building« in doseganje resničnih sprememb v timu s pomočjo izkustvenega učenja s simulacijami
 

bonding daylight friends 1645634 crop


Cilj programa twSIM

je zabavno druženje med usposabljanjem s simulacijami, pri čemer gre za: 

• povezovanje tima,

• timsko delo,

• krepitev uspešne komunikacije,

• osvajanje potrebnih znanj za ravnanje v kriznih situacijah v timu,

• pokrivanje zakonsko potrebnih vsebin* za vaš tim.


 

 

Člani tima so med simulacijo izpostavljeni določenim kriznim situacijam (konflikt na delovnem mestu, zastoj srca pri sodelavcu, nenadno oboleli sodelavec, nestrinjanje na pomembnem sestanku, ipd.), ki jih skupaj poskušajo uspešno rešiti. Pri tem je ključno tesno sodelovanje vseh članov tima.
 
Na ta način osvojijo pomembno znanje iz vsebin: prva pomoč na delovnem mestu, promocija zdravja na delovnem mestu, uspešna komunikacija, timsko delo, idr., prav tako pa se znotraj tima okrepi sodelovanje in komunikacija.

 

»Izjemna izkušnja z veliko smeha ter na novo pridobljenim znanjem.«