Zaposleni v ZD Ljubljana

Ukrepanje v množičnih nesrečah v enotah ZDL

Ukrepanje v množičnih nesrečah v enotah ZDL

Rdeči alarm - odrasli (ZDL)

Rdeči alarm - odrasli (ZDL)

Nujna stanja v ambulanti družinskega zdravnika (AMI, ICV, intoksikacija, anafilaksija, septični šok).

Triaža v osnovnem zdravstvu (ZDL) - pediatrija

Triaža v osnovnem zdravstvu (ZDL) - pediatrija

Izvajanje postopka triaže, dokumentacija med triažo, izbira ustreznega triažnega algoritma, retriaža.

Oskrba vitalno ogroženega otroka 1 (ZDL)

Oskrba vitalno ogroženega otroka 1 (ZDL)

Pristop k vitalno ogroženemu otroku (anafilaksija, krči, dispneja, laringitis), reanimacija, sprostitev dihalne poti, umetna ventilacija, odstranjevanje tujka iz dihalnih poti, aplikacija kisika, i-gel, nastavitev infuzije, intraosalna pot, timsko delo med reanimacijo.

Oskrba vitalno ogroženega pacienta (ZDL)

Oskrba vitalno ogroženega pacienta (ZDL)

Sprostitev dihalne poti, vstavitev ustno žrelnega tubusa, rokovanje z dihalnim balonom, ocena dihanja, varna defibrilacija, ABCDE pregled vitalno ogroženega bolnika.

Specialna znanja SMS v ZVO (ZDL)

Specialna znanja SMS v ZVO (ZDL)

Sprejem in triaža, sistematični pristop k bolniku, oskrba rane, oskrba poškodovanca, nastavitev intravenske poti, urinska kateterizacija, ...

Triaža v osnovnem zdravstvu (ZDL) - urgenca

Triaža v osnovnem zdravstvu (ZDL) - urgenca

Izvajanje postopka triaže, dokumentacija med triažo, izbira ustreznega triažnega algoritma, retriaža.

Rdeči alarm - pediatrija (ZDL)

Rdeči alarm - pediatrija (ZDL)

Sistematičen pristop k vitalno ogroženemu otroku (ABCDE), temeljni in dodatni postopki oživljanja otroka. Nujna stanja v pediatriji z uporabo pediatričnega traku (dodatni postopki oživljanja, anafilaksija, zastrupitve).

Oskrba vitalno ogroženega pacienta za patronažno varstvo (ZDL)

Oskrba vitalno ogroženega pacienta za patronažno varstvo (ZDL)

Sprostitev dihalne poti, vstavitev ustno žrelnega tubusa, rokovanje z dihalnim balonom, ocena dihanja, aplikacija kisika, vzpostavitev intravenske poti, nastavitev infuzije, varna defibrilacija, ABCDE pregled vitalno ogroženega bolnika.

TPO in AED za time v zobozdravstvu (ZDL)

TPO in AED za time v zobozdravstvu (ZDL)

Zunanja masaža srca, varna defibrilacija, oskrba dihalne poti, umetna ventilacija, pristop k vitalno ogroženemu pacientu, reanimacija.

Oskrba vitalno ogroženega otroka 2 (ZDL)

Oskrba vitalno ogroženega otroka 2 (ZDL)

Pristop k vitalno ogroženemu otroku ob uporabi »barvnega traku« (anafilaksija, septični šok, zastrupitve), reanimacija, sprostitev dihalne poti, umetna ventilacija, aplikacija kisika, i-gel, aspiracija, kateterizacija, nastavitev infuzije, intraosalna pot, timsko delo med reanimacijo.

"Prijava še ni mogoča. Hvala za razumevanje."

"Program je v pripravi. Hvala za razumevanje."


SIMULACIJSKI CENTERusposabljanja za profesionalno in laično javnost


  • SIM center
  • Metelkova ulica 9
  • Mislejeva ulica 3
  • 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki