Zaposleni v ZD Ljubljana

Oskrba vitalno ogroženega pacienta za patronažno varstvo (ZDL)

Oskrba vitalno ogroženega pacienta za patronažno varstvo (ZDL)

Sprostitev dihalne poti, vstavitev ustno žrelnega tubusa, rokovanje z dihalnim balonom, ocena dihanja, aplikacija kisika, vzpostavitev intravenske poti, nastavitev infuzije, varna defibrilacija, ABCDE pregled vitalno ogroženega bolnika.

Oskrba vitalno ogroženega pacienta (ZDL)

Oskrba vitalno ogroženega pacienta (ZDL)

Sprostitev dihalne poti, vstavitev ustno žrelnega tubusa, rokovanje z dihalnim balonom, ocena dihanja, varna defibrilacija, ABCDE pregled vitalno ogroženega bolnika.

Rdeči alarm - odrasli (ZDL)

Rdeči alarm - odrasli (ZDL)

Nujna stanja v ambulanti družinskega zdravnika (AMI, ICV, intoksikacija, anafilaksija, septični šok).

Rdeči alarm - pediatrija (ZDL)

Rdeči alarm - pediatrija (ZDL)

Sistematičen pristop k vitalno ogroženemu otroku (ABCDE), temeljni in dodatni postopki oživljanja otroka. Nujna stanja v pediatriji z uporabo pediatričnega traku (dodatni postopki oživljanja, anafilaksija, zastrupitve).

Specialna znanja SMS v ZVO (ZDL)

Specialna znanja SMS v ZVO (ZDL)

Sprejem in triaža, sistematični pristop k bolniku, oskrba rane, oskrba poškodovanca, nastavitev intravenske poti, urinska kateterizacija, ...

TPO in AED za time v zobozdravstvu (ZDL)

TPO in AED za time v zobozdravstvu (ZDL)

Zunanja masaža srca, varna defibrilacija, oskrba dihalne poti, umetna ventilacija, pristop k vitalno ogroženemu pacientu, reanimacija.

Triaža v osnovnem zdravstvu (ZDL) - pediatrija

Triaža v osnovnem zdravstvu (ZDL) - pediatrija

Izvajanje postopka triaže, dokumentacija med triažo, izbira ustreznega triažnega algoritma, retriaža.

Triaža v osnovnem zdravstvu (ZDL) - ZVO

Triaža v osnovnem zdravstvu (ZDL) - ZVO

Izvajanje postopka triaže, dokumentacija med triažo, izbira ustreznega triažnega algoritma, retriaža.

Triaža v osnovnem zdravstvu (ZDL) - urgenca

Triaža v osnovnem zdravstvu (ZDL) - urgenca

Izvajanje postopka triaže, dokumentacija med triažo, izbira ustreznega triažnega algoritma, retriaža.

Usposabljanje za klinične mentorje

Usposabljanje za klinične mentorje

Vloga in naloga mentorja, pravice in dolžnosti učečega, ocenjevanje, preprečevanje neželenih dogodkov na kliničnem usposabljanju, ukrepanje ob prepoznavi potencialno nezanesljivih učečih.

"Prijava še ni mogoča. Hvala za razumevanje."

"Program je v pripravi. Hvala za razumevanje."


SIMULACIJSKI CENTERusposabljanja za profesionalno in laično javnost


  • SIM center
  • Metelkova ulica 9
  • 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki